demo
demo
ӨНДӨР ӨГӨӨЖ
Бичил глобус санхүүгийн байгууллага нь байгуулагдсан цагаас хойш санхүүгийн өндөр өгөөж болон цэвэр ашигтай ажиллаж ирсэн нь дараах үзүүлэлтээс харагдаж байна.
Үүнд: сүүлийн байдлаар нийт хөрөнгийн дундаж өгөөж 12 хувь, өөрийн хөрөнгийн дундаж өгөөж 25 хувь, мөн цэвэр ашгийн маржин дунджаар 40 хувьтай байсан нь хувьцаа эзэмшигч нарын хувьд маш таатай үзүүлэлт юм.
УРТ ХУГАЦААНЫ ТҮНШЛЭЛ
Хөрөнгийн зах зээлд Монголын топ үнэт цаасны компаниудтай хамтарч салбараасаа анхдагч болж бонд болон хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргаж эх үүсвэр татан төвлөрүүлж бизнесээ өргөжүүлэн ажиллаж байна.
ИТГЭЛ ДҮҮРЭН ХАМТ ОЛОН
Монгол улсын хэмжээнд санхүүгийн салбарт 15 жил ажилласан 30,000 харилцагчийн итгэлийг даасан хүчирхэг санхүүгийн нэгдэл хамт олон юм.
Хамт олны 10% нь санхүүгийн салбарт 10-25 жил ажилласан туршлагатай, 70% нь 3-9 жил ажилласан бол үлдсэн хувь нь сургуулиа төгссөн болон төгсөх курсийн оюутан залуусыг бэлтгэн санхүүгийн салбарт гаргадаг туршлага, итгэлээр жигүүрлэсэн нэгдэл юм.

Хөрөнгийн зах зээлд
БИЧИЛ ГЛОБУС юу хийв?

demo
Хөрөнгийн зах зээл

Товч танилцуулга

Бичил Глобус санхүүгийн байгууллага нь 2008 онд үүсгэн байгуулагдаж нийт 38 салбар нэгж, 30,000 харилцагчийн итгэлийг даасан, 15 жилийн туршлагатай хамт олон юм.

101,945,000,0000

Эх үүсвэр

985

Хөрөнгө оруулагч

9,935,539,563

Олгосон хүүгийн өгөөж

Хамтрагч андеррайтерууд

demo